KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
HERKES İÇİN YETERLİ BESLENME
(OPTIMAL NUTRITIONAL CARE FOR ALL)
Kampanyanın amacı nedir?
2014 yılında başlatılan, Avrupa’da hastalıkla ilişkili yetersiz beslenme riskini ortaya koymayı ve riskli hastaları tedaviye yönlendirmeyi hedefleyen çok paydaşlı bir girişimdir. 2014 yılında odak ülkeler Hırvatistan, Almanya, İspanya ve Türkiye iken, 2015 yılındaki odak ülkeler ise Fransa, Polonya, İsrail ve Slovenya’dır.

Kampanyayı kim yürütmektedir?

Avrupa Sağlık için Nütrisyon İttifakı (ENHA) kampanyanın arkasındaki itici güçtür. ENHA beslenmeyle ilgili olarak Avrupa’daki sağlık politikalarını etkileyen bir ittifaktır. ENHA Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği (ESPEN), Avrupa Geriatri Derneği (EUGMS), Avrupa Hastane ve Sağlık Bakımı Federasyonu (HOPE), Avrupa Diyetisyenler Birliği (EFAD), Avrupa Hemşire Direktörleri Birliği (ENDA), Avrupa Sağlık Sigortaları Birliği (AIM), Avrupa Birliği Farmasötik Grubu (PGEU), Avrupa Nütrisyon Endüstrisi (MNI) temsilcilerinden oluşmaktadır. ENHA ile ilgili daha fazla bilgiye www.european-nutrition.org adresinden ulaşabilir.

Kampanyanın başlatılmasının gerekçesi nedir?
Hastalıkla ilişkili yetersiz beslenmenin Avrupa Birliği bütçesine yılda 171 milyar Euro yük getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle Ekim 2008’de Avrupa Parlamentosu yetersiz beslenmenin Avrupa Birliği Sağlık Stratejisi’nin ana öncelikleri arasında olduğunu deklare ettikten sonra, ENHA 2008-2013 yılları arasında “yetersiz beslenmeye karşı savaş” kampanyası yürüttü.

ENHA, bu 5 yıllık süreçte Avrupa sağlık gündeminde hastalıkla ilişkili yetersiz beslenmeye yönelik politik destek sağlamak amacıyla Avrupa Parlamentosu üyeleri ve diğer paydaşlarla kapsamlı bir çok çalışma gerçekleştirmiştir. Bunlar içerisinde Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Avrupa Birliği ülkeleri sağlık bakanları, beslenmeyle ilgili bir çok bilimsel ve profesyonel dernekler, sağlık sigortası grupları ve hasta dernekleri ile birlikte 2009 yılında Prag ve 2011 yılında Varşova’da “yetersiz beslenme” ye karşı yapılan deklarasyonlar oldukça önemlidir. ENHA, Avrupa’daki tüm hastaların gerek hasta bakım kalitesini yükseltmek, gerekse ekonomi üzerindeki yükü azaltmak için bu kampanyayı başlatma kararı almıştır.

Bu gelişmelerin devamını sağlamak amacıyla ENHA yeni bir kampanya olarak 2014 yılında “Optimal Nutritional Care for All – ONCA” kampanyasını başlatmıştır.

Kampanyanın temel adımları nelerdir?
Seçilmiş ülkelerde konuyla ilgili paydaşları birbirine bağlamak ve her ülkenin yetersiz beslenmeye karşı gerekli tüm tedbirleri alması için ulusal bir ittifak oluşturmak yönünde teşvik edilmesidir.

Türkiye’de bugüne kadar neler yapılmıştır?
Türkiye’de gerekli koordinasyonu yapması için görevlendirilen Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği-KEPAN ile birlikte Akademik Geriatri Derneği, Türk Diyetisyenler Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin katıldığı çeşitli toplantılar yapılmıştır. Brüksel’de ve Dubrovnik’te yapılan Avrupa koordinasyon toplantılarına katılım sağlanmıştır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kendi hastanelerinde kampanyaya ait adımları atmaya başlamıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu da kampanyaya ilişkin olarak kendi içinde organizasyona başlamıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dairesi de “Sağlıkta Kalite Sistemi” denilen denetleme ve akreditasyon sisteminin 5. versiyonuna kampanyadaki hedeflere uygun maddeler ekleme sürecine başlamış ve taslak şeklini KEPAN Derneği’ne göndermiştir. 28 Temmuz 2015 tarihinde Ankarada Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu toplantı salonunda projeye katılan merkezlerin temsilcileri ile bir koordinasyon ve eğitim toplantısı yapılarak, bu toplantıda alınan karar gereğince 1 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 31 kamu hastanesinde yatan hastalarda malnütrisyon taramalarına başlandı.

Kampanyanın nihai hedefi Türkiye’de hastaneye yatırılan tüm hastaların yatış aşamasında beslenme durumlarının taramadan geçirilmesi, hastalıkla ilişkili yetersiz beslenme riski olanların saptanması ve durumu riskli olanların uygun tedaviye yönlendirilmesidir.

ONCA kampanyasına ait gelişmelerin tümüne alttaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz..

3-4 Kasım 2015 Berlin toplantı programı
4-5 Kasım 2014 Brüksel toplantı programı
15 Nisan 2015 Dubrovnik toplantı raporu
ESPEN 2014 MNI stand sunumu
ENHA
ONCA kampanyası basın toplantısı Mart 2015
ONCA kampanyası koordinasyon toplantısı 13.10.2014
TURKEY ONCA PROJECT COMMITMENTS 2020 BERLIN