KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

Bilimsel Destek Burslarına başvurmak için gerekli belgeleri Prof. Dr. Çetin Kaymak’a (cetinkaymak@gmail.com) gönderebilirsiniz.

Bilimsel Araştırma Destek Bursu:
KEPAN tarafından her yıl bilimsel araştırma projelerini desteklemek amacıyla, adeti ve burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından saptanarak ilan edilen burs verilir.

Bu burs için yürütülecek süreç bir yönerge ile belirlenmiştir.

Yönergeye buradan ya da "Proje Destek Yönergesi" sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Yayın Teşvik Bursu

KEPAN Derneği dergisi “Clinical Science of Nutrition” dergisinde yayımlanmış orijinal makalelere 2000 (iki bin) TL, vaka sunumlarına ise 1000 (bin) TL yayın teşvik bursu verilmektedir.

ESPEN Kongreleri Bildiri Bursu:
ESPEN Kongrelerine bildirisi kabul edilen ekibin bildiriyi sunacak üyesine (KEPAN Yönetim Kurulu'na kongre katılım ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ve sponsor desteğinin bulunmadığını belirten bir yazıyla başvurduktan sonra) o senenin kongre kayıt ücreti kadar destek verilir. Bildirisi kabul edilen ekipten en az birinin en az 1 yıldır KEPAN üyesi olması gerekir.

KEPAN Kongreleri Katılım Bursu:
KEPAN Kongrelerine bildirisi kabul edilen ekibin bildiriyi sunacak üyesine, KEPAN Yönetim Kurulu'na sponsor desteğinin bulunmadığını belirten bir yazıyla başvurduktan sonra, o senenin kongre kayıt ücreti kadar destek verilir. Kaç bildiri sahibinin destekleneceğine KEPAN Yönetim Kurulu karar verir.

KEPAN Kongreleri En İyi Üç Bildiri Bursu:
KEPAN Kongresinde sunulan bildirilerden, jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan ilk sözlü bildiriye 5000 TL, ikinci sözlü bildiriye 3000 TL, üçüncü sözlü bildiriye 2000 TL burs verilir. En iyi 3 poster bildirisine ise 1000'er TL burs verilir.