KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
2021-2023 Dönemi Yönetim Kurulu
   
  Başkan
Murat GÜNDÜZ
 
II. Başkan
Mutlu DOĞANAY
Genel Sekreter
Gülistan BAHAT ÖZTÜRK
Veznedar
Çetin KAYMAK
 

Üye
Güzin Tümer
Üye
Sinan SARI
Üye
Kemal YANDAKÇI
     


 ESPEN Konsey Üyesi
Salih Kutay Demirkan
(2018-2022)
 

 
     

 

Önceki Yönetim Kurulları