KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
2023-2025 Dönemi Yönetim Kurulu
   
  Başkan
Mutlu DOĞANAY
 
II. Başkan
Çetin KAYMAK
Genel Sekreter
Meltem Gülhan HALİL

Sayman
Sinan SARI

 

Üye
Birgül Dağ
Üye
Seher DEMİRER
Üye
Volkan HANCI
     


 ESPEN Konsey Üyesi
Salih Kutay Demirkan
(2022-2026)
 

 
     

 

Önceki Yönetim Kurulları