KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

“Önemli olan başlamaktan öte, devamlılığını sağlamaktır”

Derneğimizin tarihçesinin hazırlanmasına öncülük eden, kurucu başkanımız Dr. Mois Bahar'a ve katkılarından dolayı Dr. Gülsen Korfalı'ya şükranlarımızı sunarız.
Dr. Haldun Gündoğdu
2011 - 2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı

 

KLİNİK ENTERAL ve PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
TARİHÇESİ


Türkiye’deki ilk klinik nütrisyon toplantısı 150 kişinin katılımı ile İzmir’de 20 Şubat 1993 yılında gerçekleştirildi. Bu toplantının içeriği aynı yıl Ali Reşat Moral’ın editörlüğünde “Klinik Nütrisyon” başlığında bir kitap olarak basılıp yayınlandı.
 
Daha sonra 1993 ESPEN kongresi sırasında Budapeşte’de Mois Bahar, Ali Reşat Moral, Oya Kutlay, Uğur Oral, İskender Sayek, Ali Gören, Agah Çertuğ, Mustafa Tireli, Tansu Salman, Sedat Boyacıoğlu, Haldun Gündoğdu Ulusal bir nütrisyon derneğinin kurulması yönünde ortak bir karar benimsendi. Mois Bahar Budapeşte’den döndükten sonra hiç vakit kaybetmeden KEPAN derneğinin ilk tüzüğünü hazırladı. 1993 yılının Kasım ayında Mois Bahar, Ali Reşat Moral, Oya Kutlay, Uğur Oral, Agah Çertuğ, Ercüment Yentür, Mustafa Tireli ve Ali Gören İstanbul Valiliğine ilk başvuruyu yaptı.
 
Kurucu üyeler ilk KEPAN toplantısını İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde 14 Nisan 1994 günü gerçekleştirdi ve Geçici Yönetim Kurulu oy birliği ile oluştu. Başkanlığa Mois Bahar, Sekreterliğe Bora Aykaç, İkinci Başkanlığa Ali Reşat Moral, Ali Gören, Veznedarlığa Ercüment Yentür, ve Yedek Üyeliğe Oya Kutlay, Mustafa Tireli, ve Uğur Oral seçildi. Bu toplantı sırasında Mois Bahar’ın hazırladığı “KEPAN LOGO”su ve üyelik başvuru formunun mizanpajı tartışılarak kabul edildi ve üye kayıtlarına başlanması kararı alındı. Merkezi İstanbul’da olan KEPAN, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne 34/66/161 kütük numarası  ve 776 no’lu dosya ile bağlıdır.

30 Kasım 1994 tarihinde toplanan geçici yönetim kurulu, ilk Genel Kurul toplantı tarihini 21 Ocak 1995 olarak belirledi ve ilk genel kurul 55 üye ile İstanbul’da gerçekleşti. Seçilen yönetim kurulunda başkanlığa Mois Bahar, sekreterliğe Ali Reşat Moral, veznedarlığa Ercüment Yentür ve üyeliklere İskender Sayek ile Sedat Boyacıoğlu getirildi.
 
1995 yılında Roma’daki European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) Kongresindeki “National Societies Members” toplantısında KEPAN - ESPEN ilişkilerine resmi bir nitelik kazandırıldı ve Türkiye ESPEN Konsey toplantılarında bir “Council Member” (Mois Bahar) ile temsil edilmeye başlandı. I. KEPAN kongresi bu dönemde 4-6 Nisan 1996 tarihlerinde İzmir’de 400 civarında katılımcıyla gerçekleştirildi. 5 Ocak 1996’da Adana, 29 Şubat 1996’da Samsun, 29 Mart 1996’da Antalya, 24 Nisan 1996’da Trabzon ve 12 Nisan 1997’de Bursa’da olmak üzere 5 adet “Klinik Nütrisyon Temel Kursu” düzenlendi.

2 Ağustos 1997 tarihinde 83 üye ile ikinci Genel Kurul İstanbul’da gerçekleşti. Aynı Yönetim Kurulunun 1 yıl daha görev yapmasına karar verildi. Bu dönemde 5 Aralık 1997’de yalnızca Kayseri’de “Nütrisyon Temel Kursu” düzenlendi
 
KEPAN yönetim kurulu (Mois Bahar, Agah Çertuğ, İskender Sayek, Metin Çakmakçı, ve Sedat Boyacıoğlu) Haziran 1996’da Chicago’daki “Eğitimcilerin Total Nütrisyon Tedavisi (TNT)” kursuna iştirak etti. Bu TNT kursunun KEPAN tarafından Türkiye’de yapılması kararı alındı ve kitap, slaytlar ve el kitabının tercümesi Mois Bahar tarafından gerçekleştirildi. Bu şekilde organize edilen ilk TNT kursu İstanbul’da 20-21 Şubat 1998’de yapıldı. Arkasından değişik illerde, sırasıyla Mayıs 1999 İzmir’de, 16-17 Aralık 2000 İstanbul’da, 16-17 Mart 2001 İstanbul’da, 21-22 Mayıs 2001 Adana’da ve 8-9 Haziran 2001 İzmir’de tekrarlandı. Bu kursların sonunda değişik branşlardan 200 hekim “KEPAN TNT” sertifikası almış oldu.

İkinci KEPAN kongresi 9-11 Kasım 1998 tarihinde Ankara’da 400 civarında katılımcıyla gerçekleşti.
 
Üçüncü KEPAN Genel Kurulu 15 Eylül 1999 tarihinde 97 üye ile İstanbul’da toplandı. Yönetim kurulu başkanlığına Ali Reşat Moral, Sekreterliğe Ahmet Çoker, Veznedarlığa Mois Bahar ve Üyeliklere Mehmet Oğuz ile Uğur Oral seçildi. III. KEPAN kongresi 23 - 26 Kasım 2000 tarihlerinde İstanbul’da 680 katılımcı ile gerçekleşti. Bu kongreye ESPEN yönetim kurulu üyeleri konuşmacı olarak katıldılar ve Türkiye’de klinik nütrisyon alanında gelinen noktayı değerlendirdiler.
 
Dördüncü KEPAN Genel Kurul toplantısı 1 Eylül 2001 tarihinde 126 üye ile İstanbul’da yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Agah Çertuğ, Sekreterliğe Ahmet Çoker, Veznedarlığa Mois Bahar ve Üyeliklere Ali Reşat Moral ile Haldun Gündoğdu seçildi. Bu Genel Kurul sırasında yönetim kurulu üye sayısının dokuza çıkarılması kabul edildi. KEPAN’a ait “Temel Nütrisyon Eğitimi” slayt seti hazırlandı ve bu set kullanılarak eğitim toplantılarına devam edildi. Kurslar 22 Mart 2002’de Kocaeli’nde, 26 Nisan 2002’de Mersin’de yapıldı. IV. KEPAN Ulusal Kongresi 11-15 Aralık 2002 tarihinde Bursa, Uludağ’da 800’e yakın katılımcı ile gerçekleşti.
 
Beşinci Genel Kurul 6 Ocak 2003 tarihinde 156 üye ile toplandı. Yönetim Kurulu başkanlığına Gülsen Korfalı, II. Başkanlığa Mehmet Oğuz, Sekreterliğe Sadık Kılıçturgay, Veznedarlığa Ercüment Yentür ve Üyeliklere Ali Reşat Moral, Mois Bahar, Zafer Malazgirt, Melek Sakarya ile Mehmet Uyar seçildi. Temel Eğitim Kursları 21 Şubat 2003 Samsun’da, 13 Haziran 2003 Cuma günü Trabzon’da, 19 Nisan 2003 Cumartesi günü Konya’da, 10 Mayıs 2003 Cumartesi günü Diyarbakır’da, 25-29 Mayıs 2003 Antalya 18.  ANKEM Kongresi’nde, 17 – 18 Ekim 2003 günlerinde İstanbul’da yapıldı. V. KEPAN Ulusal Kongresi 6-10 Ekim 2004 tarihlerinde Kuşadası’nda 700 katılımcı ile gerçekleşti.

Altıncı Olağan Genel Kurul 16 Ekim 2004 Cumartesi günü saat 10.30'da İstanbul Taxim Hill Hotel'de yapıldı. Yaklaşık 180 üyesi olan Derneğin bu Genel Kurulu'na 50 üye katıldı. Gülsen Korfalı, Sadık Kılıçturgay, Mehmet Oğuz, Mois Bahar, Melek Sakarya, Mehmet Uyar, Semih Aydıntuğ, Tanju Besler Yönetim Kuruluna seçildi. Yönetim Kurulu’nun kendi arasında yaptığı görev dağılımı sonucunda Gülsen Korfalı Başkan, Mehmet Oğuz 2.Başkan, Sadık Kılıçturgay Genel Sekreter  ve Mois Bahar Veznedar oldu. ESPEN'in "Leonardo da Vinci Life Long Learning" programı dahilinde ilk kez düzenlenmesi planlanan "Nutritional Assessment" konusunun İstanbul'da yapılması için verilen yoğun çabalar sonucu bu ilk örnek kurs 17-18 Aralık 2004 tarihlerinde The Marmara Otel'inde yapıldı. 30 Nisan 2005 Cumartesi günü Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte "Klinik Nütrisyon Temel Kursu" yapıldı. Aynı kurs 4 Haziran 2005 Cumartesi günü Gaziantep'de tekrarlandı.

Türkiye’de hastaneye yatan hastalardaki nütrisyon riskini anlamak amacıyla yurt çapında bir araştırma planlandı. KEPAN adına organizasyonunu Haldun Gündoğdu’nun yürüttüğü bu araştırma 15 Temmuz 2005 – 15 Ocak 2006 tarihleri arasında 6 ay sürdü. 19 il 34 merkezde yürütülen çalışmada 29139 hasta değerlendirildi. Hastaneye yatan hastalarda ilk yatış sırasında ortalama %15 oranında nütrisyon riski saptandı. Bu çalışma ESPEN-2006 Kongresinde sunuldu ve daha sonra da 2009 yılında Clinical Nutrition Dergisi’nde yayınlandı.
ESPEN’in organize ettiği “Avrupa’daki hastanelerde nütrisyon durumu taraması = NutritionDay” kapsamında, 2006’da Türkiye’deki 30’dan fazla merkezin katılımını organize ederek, 1000’e yakın hasta verisi ile bu aktivitede önemli bir yer edindi.

Derneğin kuruluşunun 12. yılında bir ESPEN Kongresi Türkiye’ye alındı. 19–22 Ekim 2006 tarihlerinde İstanbul’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde Mois Bahar’ın başkanlığında yapılan 28 inci ESPEN Kongresi, 2612 katılımcıyla ve büyük bir başarı ile tamamlandı. Kongrenin ilk günü olan 19 Ekim 2006 tarihinde ESPEN’in yeni eğitim programı olan “Leonardo da Vinci Life Long Learning Programme” çerçevesinde 8 konuda kurs düzenlendi. ESPEN ile KEPAN arasında yapılan ve Türkiye’ye özel bir protokol ile modüllerden 3 tanesi Türkçe’ye çevrilerek resmi program içerisinde ilk kez İstanbul’da yapıldı.

Yedinci Olağan Genel Kurul, ESPEN-2006 Kongresi sırasında 21 Ekim 2006 Cumartesi günü 35 üyenin katılımı ile yapıldı. Seçilen yönetim kurulu içinde yapılan görev dağılımına göre; Yalım Dikmen Başkan, Mehmet Uyar 2. Başkan, Melek Sakarya Genel Sekreter, Hülya Sungurtekin Veznedar oldu. Mois Bahar, Agah Çertuğ, Kubilay Demirağ, Ali Günerli ve İrfan Kırıştıoğlu da üye olarak görevlendirildi. Bir önceki dönemde kararı alınan "ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition" Türkçe'ye çevrilerek, Dernek web sitesine kondu.

Mevcut Yönetim Kurulu’nun istifa ve olağanüstü genel kurul kararı alması ile başlayan süreç sonucunda KEPAN Olağanüstü Genel Kurulu 16.12.2007 Pazar günü İstanbul Taksim Hill Otel’de toplandı. Uzun süren bir çalışma ile şu andaki tüzüğü oluşturdu ve yeni yönetim kurulu seçildi. Yönetim Kurulu’nun kendi içinde yaptığı görev dağılımına göre; Oya Kutlay Başkan, Ali Reşat Moral 2.Başkan, Sadık Kılıçturgay Genel Sekreter, Ercüment Yentür Veznedar olarak görevlendirilirken, Osman Abbasoğlu, Sedat Boyacıoğlu, Ahmet Çoker, Oktay Demirkıran ve Haldun Gündoğdu üye olarak yer aldı. ESPEN tarafından 2004 yılında yayınlanan "Basics in Clinical Nutrition" başlıklı temel kitap daha önce Türkçe'ye çevrilmiş, basılmış ve dağıtılmıştı. Bu kitap elektronik olarak bölümler halinde Dernek web sayfasına yerleştirildi. ESPEN-LLL eğitimine paralel yürütülen Türkçe program çerçevesinde çevirisi yapılan 6 konu Dernek web sayfasına konuldu. Bunların canlı kursu da VI. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi’nin ilk günü olan 1 Nisan 2009 tarihinde Ankara Sheraton Otel Kongre Merkezi’nde yapıldı.
2008 yılında Avrupa Birliği’nin malnütrisyonu “en önemli halk sağlığı sorunu” olarak ilan etmesi ve takiben ESPEN’in ülkelerden “Malnütrisyonla Savaş Kampanyası” dahilinde hareket planlarını geliştirmelerini talep etmesi ile Derneğimiz de bir plan hazırladı ve 1.12.2008 tarihinde ESPEN’e de göndererek uygulamaya koydu.

Ocak 2009’daki Nutrition Day aktivitesinde, yine iyi bir organizasyonla 42 merkezden 4300 hastanın nütrisyon taraması yapıldı.

VI. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi 1 - 4 Nisan 2009 tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel Kongre Merkezi’nde 730 kayıtlı katılımcı ile gerçekleştirildi.

Sekizinci Olağan Genel Kurul, KEPAN 2009 Kongresi sırasında yaklaşık 70 üyenin katılımı ile yapıldı. Seçilen yönetim kurulu içinde yapılan görev dağılımına göre; Oya Kutlay Başkan, Haldun Gündoğdu 2. Başkan, Rasim Gençosmanoğlu Genel Sekreter, Oktay Demirkıran Veznedar oldu. Hale Akpınar, Fatma Çelik ve Hasan Özen de üye olarak görevlendirildi. Bu dönemde İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji, Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi, Nöroloji ve Diyetetik çalışma grupları oluşturuldu. Çalışma gruplarının ilk toplantısı 04.09.2009 tarihinde Ankara'da yapıldı.
Türkçe LLL Kursların düzenlenmesine devam edildi. 4 farklı zamanda, 9 ayrı topiğin işlendiği toplam 22 kurs yapıldı. Ankara’da 22.11.2009’da 4 topik, İzmir’da 10.04.2010’da 4 topik, İstanbul’da 11.12.2010’da 6 topik ve Antalya’da 30.03.2011’de 8 topik için canlı kurslar yapıldı.

Antalya'daki kongre sırasında 31.03.2011'de E5PEN LLL koordinatörleri (Claude Pichard-LLL President, Remy Meier-LLL Vice-President, Regina Komsa-LLL Vice-President ve Alessandro Laviano-Chairman of ESPEN ECPC) tarafından eğiticilerin eğitimi (Teach the Teacher) kursu yapıldı. ESPEN Kongresi dışında bir TTT kursunun organize edilmesi anlamında bir ilk olan bu eğitime 20 Türk bilim insanı katılarak sertifikalarını aldılar.

Bölgesel eğitim toplantıları olarak; 22.05.2010’da Ankara S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazlt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Temel Klinik Nütrisyon Kursu, 15.10.2010’da İsparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Klinik Nütrisyon Sempozyumu, 12.02.2011’de İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Temel Nütrisyon Eğitimi, 16.03.2011’de İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Nütrisyonda Güncel Yaklaşımlar toplantısı düzenlendi.

2009'da ESPEN tarafından yayınlanan Parenteral Nütrisyon Kılavuzu Türkçe’ye çevrildi ve basılarak kongre sırasında dağıtıldı.

Daha önce yapılan ve yayınlanan "Hastaneye Yatan Hastalarda Nütrisyon Riski" çalışmasının 2. etabı planlandı ve 16.05.2009-16.11.2009 tarihleri arasında yapıldı.

ESPEN koordinasyonunda 21.01.2010 tarihinde yapılan NutritionDay 2010'a katılımın yüksek olmasını sağlamak için ciddi bir kampanya yürütüldü. Ancak, ESPEN’in kararı ile her merkez kendi sonuçlarını online olarak kendi girdiği için sayılarla ilgili bir geri bildirim alınamadı.

20.11.2010’da 2.Başkanımız Haldun Gündoğdu tarafından Show TV’de malnütrisyonla savaş konusunda bir program yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 17.06.2010'da yayınlanan "Total Parenteral Nütrisyon için Güvenli Uygulamalar Rehberi"nin hazırlanması aşamasında Bakanlığın talebi üzerine bir komisyon kurularak, yayınlanacak rehber için ciddi bir çalışma yapıldı. Öneriler tamamının rehberde yer alması ile önemli bir adım atılmış oldu.

Derneğe Nisan 2009 - Mart 2011 döneminde toplam 46 yeni üye kaydı yapılarak, 333 olan üye sayısı 379'a ulaştı.

7. Ulusal KEPAN Kongresi 30 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında Antalya Pine Beach Kongre Merkezi’nde yapıldı. Çarşamba günü LLL kursları ile başlayan kongreye 635 kişi katıldı.

Kongreye üst düzeyde katılan ESPEN Yönetimi bilimsel kurullarına seçtikleri 3 Türk bilim insanına (Prof. Dr. Mois Bahar, Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, Prof. Dr. Mehmet Uyar) sertifikalarını kongre sırasında verdi.

Dokuzuncu Olağan Genel Kurul 86 üyenin katılımı ile 1 Nisan 2011 günü yapıldı. Çok başarılı bir dönem geçiren önceki Yönetim ve Denetim Kurulları oybirliği ile ibra edilerek, 2011-2013 dönemi için seçimler yapıldı. Buna göre Yönetim Kurulu’na Haldun Gündoğdu, Hasan Özen, Mehmet Uyar, Hülya Sungurtekin, Osman Abbasoğlu, Hale Akpınar ve Fatma Çelik, Denetleme Kurulu’na ise Ali Günerli, Kemal Yandakçı ve Nuh Zafer Cantürk seçildiler. Yönetim Kurulu’nun kendi arasında yaptığı görev dağılımı sonucunda Haldun Gündoğdu Başkan, Hasan Özen 2.Başkan, Mehmet Uyar Genel Sekreter ve Hülya Sungurtekin Veznedar oldu.

 
2011-2013 döneminde derneğimizin web sitesi yeniden yapılandırılarak bir yönetim ve üyelerle yakın iletişim aracı haline getirildi. Derneğimizin tüm faaliyetleri web sayfamıza haber olarak yerleştirilerek ve periyodik mailing yapılarak bütün üyelerimizle paylaşıldı. Alt yapısında MNA SF değerlendirme sistemi çalışan bir veri tabanı oluşturularak yaşlı hastaların bilgilerinin tutulduğu, istatistiki analizler yapılabilecek bir modül entegre edildi ve 15.10.2011 tarihinde kullanıma açıldı.

Gelirleri belirli düzeyin üstünde olan ve hesapları hareketli olan derneklerin kurmak zorunda oldukları iktisadi işletme konusunda, 6 Nisan 2012 tarihinde karar alınarak başvuru yapıldı. KEPAN İktisadi İşletmesi 17 Mayıs 2012 tarihinde resmen kuruldu.

Eğitim kurumlarından gelen talepler üzerine tek günlük klinik nütrisyon sempozyumları yapılmaya devam edildi. 15 Ekim 2011’de Eskişehir’de, 17 Aralık 2011’de Ankara’da, 22 Aralık 2011’de İzmir’de, 21 Mart 2012’de Antalya’da (Tıbbi Onkoloji Kongresi sırasında) ve 1 Aralık 2012’de Denizli’de sempozyumlar gerçekleştirildi.
10 Şubat 2012’de Ankara’da, 4 Mayıs 2012’de İstanbul’da ve 12 Ekim 2012’de İzmir’de ‘’KEPAN Cerrahlarla Buluşuyor’’ başlıklı yaklaşık iki buçuk saat süren ve perioperatif nütrisyonun irdelendiği interaktif toplantılar düzenlendi. Bu toplantılara toplam 270 civarında cerrah katıldı.
Bazı branş dernekleriyle iş birliği halinde, onların kongrelerine KEPAN olarak katkı sağlandı. 24-25 Şubat 2012’de Türk Diyetisyenler Derneği’nin, 21-22 Eylül 2012’de Türk Nöroloji Derneği’nin ve 7-9 Aralık 2012’de Tüm Kamu Eczacıları Derneği’nin düzenlediği toplantılarda nütrisyon desteği ile ilgili etkinlikler yapıldı.
Bu dönemde yeni bir bilimsel etkinlik olarak Cuma öğle saatlerinde başlayan ve Pazar öğle saatlerinde biten, klinik nütrisyonun temel konularının yanı sıra alana özel konularında işlendiği ‘’KEPAN Nütrisyon Okulu’’ başlıklı kurslar düzenlendi. 18-20 Kasım 2011’de radyasyon onkolojisi, 6-8 Ocak 2012’de geriatri, 2-4 Mart 2012’de nöroloji, 1-3 Haziran 2012’de diyetisyenlere, 28-30 Eylül 2012’de gastroenteroloji ve iç hastalıkları, 11-13 Ocak 2013’de cerrahi onkoloji ve 18-20 Ocak 2013’de pediatri alanlarına yönelik okullar düzenlendi. Her bir okula ortalama 45-60 katılımcı oldu ve konular 10-12 öğretmen tarafından aktarıldı. Derneğimiz bütün kurslara farklı sponsorlar bulduğu için bu etkinliklerin ekonomik anlamda bir yükü olmadı.
Daha önceki dönemlerde olduğu gibi yılda iki kez Türkçe LLL Kursları düzenlenmeye devam edildi. 26 Kasım 2011’de İzmir’de 6 konu, 7 Nisan 2012’de Ankara’da 6 konu ve 27 Mart 2013’de kongremiz öncesi Antalya’da 9 konu olacak şekilde 27 kurs düzenlendi. ESPEN’in 500. LLL kursu 8.KEPAN Kongresine denk geldiği için özel bir anlam da taşıyordu.

‘’Blue Book’’ adıyla da bilinen ESPEN’in ‘’Basics in Clinical Nutrition’’ başlıklı temel kitabının dördüncü baskısı 2011 yılı sonunda çıkarıldı. ESPEN ile yapılan anlaşma sonucu Türkçeye tercüme kararı alınarak 2012 sonunda tamamlandı ve Kongre öncesi bastırılarak kullanıma sunuldu. İngilizce dışında sadece 6 dile çevrilmesine izin verilen kitabın tercümesini ilk bitiren ülke olduk.

Yeni bir bilimsel eğitim aracı olarak internet üzerinden çalışan ‘’Sanal Nütrisyon Okulu’’ için karar alındı, planlamalar yapıldı, alt yapısı hazırlandı ve hocaların konularını anlatmalarıyla birlikte 22 Şubat 2013’de kullanıma açıldı. Klinik nütrisyonla ilgili müfredatın tamamı yer aldı.

ESPEN’e destek amacıyla kurulan ve yıllardır aktivitelerini sürdüren Adriatic Club of Clinical Nutrition (ACCN)’dan gelen teklif üzerine üyelik için başvuruldu ve 21 Ekim 2012’de derneğimiz ACCN’ye üye olarak kabul edildi.

ESPEN tarafından her yıl düzenlenen ‘’nutritionDay in worldwide’’ etkinliğine 10 Kasım 2011’de 96 üniteden 2213 ve 8 Kasım 2012’de 151 üniteden 2373 hasta ve ilk kez olarak 4 bakımevinden 267 kişinin verisi ile katılındı.

‘’Malnütrisyonla Savaş Kampanyası’’ dahilinde halka yönelik olarak ve aynı zamanda nutritionDay’i de vurgulamak amacıyla 8 Kasım 2012’de İstanbul Beyoğlu’nda bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlik çerçevesinde halka bilgilendirme el broşürleri dağıtıldı, cadde ve sokaklara bez afişler asıldı.  22 Mayıs 2011’de ve 5 Temmuz 2012’de 2 farklı ulusal televizyon kanalında düzenlenen programlara katılınarak KEPAN ve ‘’Malnütrisyonla Savaş Kampanyası’’ hakkında bilgiler verildi. 29 Haziran 2012’de İzmir’de bir basın toplantısı düzenlendi. Burada vurgulanan konular 22 gazetenin ulusal baskısında, 41 haber portalında 2 televizyon kanalında yer aldı.

Bu dönemde derneğimize 151 yeni üye kazandırılarak toplam üye sayımız 532’yi buldu.

27-31 Mart 2013 tarihlerinde Antalya’da, Gloria Kongre Merkezi’nde 8. Ulusal Kongremiz 680 katılımcı ile yapıldı. İlk defa bu kongreye 14 uluslararası katılımcı kayıt yaptırdı.