KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Avrupa Sağlık için Nütrisyon İttifakı (European Nutrition for Health Alliance-ENHA) tarafından başlatılan ve amacı hastaneye yatan hastalarda hastalık ile ilişkili malnütrisyonun (disease-related malnutrition) saptanması ve tedavisi olan “Herkes için Yeterli Beslenme -Optimal Nutrition Care for All -ONCA” kampanyasında önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Kasım ayında Brüksel’de yapılan uluslar arası koordinasyon toplantısından sonra KEPAN 2015 kongresinde ONCA kampanyasıyla ilgili gelişmelerin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Ayrıca KEPAN 2015 kongresi sırasında kampanyaya destek veren derneklerin yanısıra S.B Kamu Hastaneleri Kurumu, S.B Halk Sağlığı Kurumu ve S.B Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dairesi temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi.