KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

KONULAR

T 3. NÜTRİSYONEL DEĞERLENDİRME VE TEKNİKLER (Güncelleme, 2018)
Modül 3.1 Nütrisyonel Değerlendirme
Modül 3.2 Vücut kompozisyonu
Modül 3.3 Enerji dengesi


T 8. ERİŞKİNLERDE ORAL VE ENTERAL NÜTRİSYONA YAKLAŞIM
(Güncelleme, 2021)
Modül 8.1 Enteral Nütrisyonun Endikasyon, Kontrendikasyon, Komplikasyonlar ve İzlemi
Modül 8.2 Hastane Diyeti ve Oral Beslenme Destek Ürünleri (Yudumlama)
Modül 8.3 Enteral Nütrisyon Teknikleri
Modül 8.4 Enteral Nütrisyon Formülleri

T 9. PARENTERAL NÜTRİSYONA YAKLAŞIM
(Güncelleme, 2019)

Modül 9.1 Parenteral Nütrisyonun Endikasyonları ve Kontrendikasyonları
Modül 9.2 Parenteral Nütrisyon Teknikleri
Modül 9.3 Farmasötik Açıdan Dolum ve Kullanıma Hazır Parenteral Nütrisyonun Hazırlanması: Geçimsizlik ve Stabilitenin Değerlendirilmesi; İlaçlar Eklenmesi
Modül 9.4 Parenteral Nütrisyon Monitörizasyonu ve Komplikasyonlar

T 10. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NÜTRİSYON DESTEĞİ
(Güncelleme, 2018)

Modül 10.1Bebeklik ve çocukluk çağında beslenme ve hastalıklardan korunma
Modül 10.2 Çocuk Hastalarda Parenteral Nütrisyon (2nci Edisyon, 2013)
Modül 10.3 Çocuk hastalarda enteral nütrisyon
Modül 10.4 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Beslenmenin İlkeleri

T 12. GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA NÜTRİSYON DESTEĞİ (Güncelleme, 2018)
Modül 12.1 Tehlikede barsak
Modül 12.2 İntestinal yetmezlik ve kısa bağırsak sendromunun tedavisinde gelişmeler
Modül 12.3 Gastrointestinal Fistüller ve Nütrisyon
Modül 12.4 İnflamatuvar barsak hastalığında nütrisyon

T 13 - 14. KARACİĞER VE PANKREAS HASTALIKLARINDA NÜTRİSYON DESTEĞİ (Güncelleme, 2022)
Modül 13.1 Akut Karaciğer Yetmezliğinde Nütrisyon Desteği
Modül 13.2 Kronik Karaciğer Hastalığında Nütrisyon Desteği
Modül 14.1 Akut Pankreatitte Nütrisyon
Modül 14.2 Kronik Pankreatit


T 15. BÖBREK HASTALIKLARINDA NÜTRİSYON DESTEĞİ (Güncelleme, 2018)
Modül 15.1 Akut böbrek hasarı
Modül 15.2 Kronik böbrek yetersizliğinde beslenme desteği
Modül 15.3 Hemodiyaliz Hastalarında Nütrisyon Desteği Sağlanması
Modül 15.4 Periton diyaliz hastalarında nütrisyon desteği


T 17. PERİOPERATİF DÖNEMDE BESLENME (Güncelleme, 2019)
Modül 17.1 Cerrahi strese metabolik yanıt
Modül 17.2 Cerrahi Stres Yönetimi: İyileşmenin Hızlandırılması, Prensipler ve Sonuçlara Etkisi
Modül 17.3 Perioperatif Dönemde Nütrisyonel Tedavi
Modül 17.4 Barsağı İşlevsel Hale Getirmek

T 18. YOĞUN BAKIM HASTALARINDA NÜTRİSYON DESTEĞİ (Güncelleme, 2019)
Modül 18.1 Yoğun Bakımda Enerji
Modül 18.2 YBÜ’de Protein Gereksinimleri
Modül 18.3 Lipitler ve karbonhidratlar: Nasıl verelim?
Modül 18.4 En İyi Beslenme Yolu Nasıl Seçilir?

T 23. OBEZİTEDE NÜTRİSYON (Güncelleme, 2019)
Modül 23.1 Obezite-Etyopatogenez ve Komplikasyonlar
Modül 23.2 Obezite-Değerlendirme ve Korunma
Modül 23.3 Obezite Tedavisi
Modül 23.4 Bariatrik Cerrahi-Nütrisyonel ve Metabolik Komplikasyonlar

T 24. METABOLİK SENDROMDA NÜTRİSYON DESTEĞİ (Güncelleme, 2021) 
Modül 24.1 Metabolik Sendrom İçin Tanı Kriterleri
Modül 24.2 İnsülin Direnci: Patofizyolojiden Klinik Değerlendirmeye
Modül 24.3 Metabolik Sendromda Yaşam Tarzı Değişikliği
Modül 24.4 Metabolik Sendromda Hastalık Modifiye Edici Olarak İlaçlar: Paradigma Değişimi


T 25. NÖROLOJİK HASTALIKLARDA NÜTRİSYON DESTEĞİ (Güncelleme, 2021)
Modül 25.1 Nörolojik Hastalıkların Nütrisyonel ve Metabolik Sonuçları
Modül 25.2 İnmede Nütrisyon Desteği
Modül 25.3 Kronik Nörolojik Hastalıklarda Nütrisyon Desteği
Modül 25.4 Demansta Nütrisyon Desteği

T 26. KANSER HASTALARINDA NÜTRİSYON DESTEĞİ (Güncelleme, 2019)
Modül 26.1 Kanser ve kanser tedavisinin nütrisyonel ve metabolik sonuçları
Modül 26.2 Kanser Hastalarında Nütrisyon Tedavisi Stratejileri
Modül 26.3 Kanser Hastalarında Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Eğitimi
Modül 26.4 Multimodal Bakım


T 36. YAŞLILIKTA NÜTRİSYON (Güncelleme, 2020)
Modül 36.1 Yaşlılarda Malnütrisyon: Epidemiyoloji ve Sonuçlar
Modül 36.2 YYaşlılarda Nütrisyonel Tarama, Değerlendirme, Tanı, Diyet Önerileri ve Oral Beslenme Ürünleri
Modül 36.3 Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Nütrisyon
Modül 36.4 Yaş ilişkili sarkopeni

T 38. PULMONER HASTALIKLARDA NÜTRİSYON DESTEĞİ (Güncelleme, 2018)
Modül 38.1 Kronik Solunum Hastalıklarında Vücut Kompozisyon Anomallikleri, Mekanizmaları ve Sonuçları
Modül 38.2 KOAH’da Obezite ve İlgili Konular
Modül 38.3 KOAH’lı Hastada Metabolizmanın Nütrisyonel Modülasyonu.Ağır sporlarla benzerlikleri?
Modül 38.4 Pulmoner Kaşeksiye Kanıta Dayalı Yaklaşım Nütrisyon Desteği, Mutimodal Yaklaşımlar ve Gelecekle İlgili Güncel Kanıtlar