KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği'nin Amacı:

Klinik Beslenmeyi ilgilendiren ve bunlarla ilgili bilimsel konuları incelemek, tartışmak, yayınlamak, klinik Beslenme Dalı ile ilgili alandaki çalışmaları teşvik etmek ve deneysel çalışmalara yardım etmek, klinik beslenme ile ilgilenen çeşitli bilim dalı uzmanlarının faaliyetlerini koordine ve temsil etmek, klinik beslenme ile ilgili konularda eğitim programları düzenlemek ve desteklemek, klinik beslenme ile ilgilenenler arasında işbirliğini kurmak ve bunu teşvik etmektir.