KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Bilimsel Araştırma Destek Bursu:
KEPAN tarafından her yıl bilimsel araştırma projelerini desteklemek amacıyla, adeti ve burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından saptanarak ilan edilen burs verilir.

Bu burs için yürütülecek süreç bir yönerge ile belirlenmiştir.

Yönerge için tıklayınız.

2017-2018 yılları için Bilimsel Destek Burs miktarı her yıl en fazla 3 projeye verilmek üzere proje başına 25000 TL olarak belirlenmiştir.

Yayın Teşvik Bursu:

SCI veya SCI-Expanded’a giren dergilerde yayınlanan klinik nütrisyonla ilgili “derleme ve araştırma makaleleri” için makale başına 2000 TL, “olgu sunumu, kısa rapor ve editöre mektup” için ise makale başına 750 TL burs verilir.
Bu burs için başvuru, makalede birinci sırada olan araştırıcı (veya sorumlu yazar) tarafından makaledeki diğer yazarların da imzasının olduğu bir dilekçeyle yapılır. Başvuruyu yapan kişinin (ilk isim üye olamayacak statüde ise; yazarlardan en az birinin) KEPAN üyesi olması gerekir.
Makalenin başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde yayınlanmış olması şarttır.

ESPEN Kongreleri Bildiri Bursu:
ESPEN Kongrelerine bildirisi kabul edilen ekibin bildiriyi sunacak üyesine (KEPAN Yönetim Kurulu’na kongre katılım ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ve sponsor desteğinin bulunmadığını belirten bir yazıyla başvurduktan sonra) o senenin kongre kayıt ücreti kadar destek verilir.

KEPAN Kongreleri Katılım Bursu:
KEPAN Kongrelerine bildirisi kabul edilen ekibin bildiriyi sunacak üyesine, KEPAN Yönetim Kurulu’na sponsor desteğinin bulunmadığını belirten bir yazıyla başvurduktan sonra, o senenin kongre kayıt ücreti kadar destek verilir. Kaç bildiri sahibinin destekleneceğine KEPAN Yönetim Kurulu karar verir.

KEPAN Kongreleri En İyi Üç Bildiri Bursu:
KEPAN Kongresinde sunulan bildirilerden, jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan ilk bildiriye 3000 TL, ikinci bildiriye 2000 TL, üçüncü bildiriye 1000 TL burs verilir.