KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu
   
  Başkan
Sadık KILIÇTURGAY
 
II. Başkan
Tülay ERKAN
Genel Sekreter
Kubilay DEMİRAĞ
Veznedar
Kutay DEMİRKAN
 

Üye
Hülya SUNGURTEKİN
Üye
Özgür CANOLER
Üye
Derya HOPANCI BIÇAKLI
     

ESPEN Konsey Üyesi
Osman Abbasoğlu (2014-2018)
     

 

Önceki Yönetim Kurulları

-->