KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu
   
  Başkan
Osman Abbasoğlu
 
II. Başkan
Mutlu Doğanay
Genel Sekreter
Murat GÜNDÜZ
Veznedar
Kutay DEMİRKAN
 

Üye
Sezin Aşık Akman
Üye
Kürşat Gündoğan
Üye
Güzin Tümer
     


 ESPEN Konsey Üyesi
Meltem Gülhan Halil
(2018-2022)
 

 
     

 

Önceki Yönetim Kurulları