KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu
   
  Başkan
Kubilay DEMİRAĞ
 
II. Başkan
Ahmet ÇOKER
Genel Sekreter
Murat GÜNDÜZ
Veznedar
Kutay DEMİRKAN
 

Üye
Zarife KULOĞLU
Üye
Bülent SAKA
Üye
Derya HOPANCI BIÇAKLI
     


 ESPEN Konsey Üyesi
Meltem Gülhan Halil
(2018-2022)
 

 
     

 

Önceki Yönetim Kurulları