KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

Tarih: 10.07.2017

Katılanlar: Kubilay Demirağ, Ahmet Çoker, Salih Kutay Demirkan, Büğlent Saka, Derya Hopancı Bıçaklı, Zarife Kuloğlu

1. 2019 KEPAN Kongresinin düzenleneceği otel seçenekleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve kongrenin Sueno Hotel Deluxe Belek’de yapılmasına karar verildi.

2. LLL programlarının eğitici havuzunun genişletilmesi amacı ile Diyetisyen Evrim Türkmen ve Eczacı Burcu Kelleci Çakır’ın T LLL kursuna katılabilmesi için ulaşım ve tek gece konaklama şeklinde destek verilmesine karar verildi.

3. Huzurevi Projesindeki özverili çalışmaları nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı yan dal uzmanlığı yapmakta olan Dr. Cafer Balcı ve Dr. Fatih Sümer’e ESPEN 2017 Kongresine katılımları için kayıt, konaklama ve ulaşım desteği verilmesine karar verildi.

4. Parenteral nütrisyon solüsyonları üretimi planlamaları nedeniyle kendilerini tanıtmak ve KEPAN görüş ve önerilerini almak istemeleri nedeniyle talepleri üzerine Polifarma firması ile görüşme yapıldı.

5. Öğrenci Kongresi programında eksik kalan öğrenci isimleri belirlendi.

6. Webinar eğitimlerinin 26 Eylül 2017, 31 Ekim 2017, 29 Kasım 2017 ve 19 Aralık 2017 tarihlerinde yapılmasına ve konu başlıklarının “Yoğun Bakımda Enteral Nütrisyon Desteği”, “Perioperatif Dönemde Enteral Nütrisyon Desteği”, “Kanser Hastasında Enteral Nütrisyon Desteği” ve “Enteral Nütrisyonda Ürün Seçimi” olmasına karar verildi.

7. 2018 yılı sempozyum düzenlenmesi hakkında görüşüldü, sempozyum yerine yılda 3-4 kez farklı özel başlıklarda olacak şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı yerlerde tekrar edilecek olan eğitim programlarının düzenlenmesine karar verildi.

8. Medtronic eğitimleri konu başlıkları görüşüldü ve tarihler belirlendikten sonra eğitimlere başlanmasına karar verildi.