KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

KEPAN Ankara Şehir Toplantılarının 14.sünü multidisipliner branşlardan oluşan 167 Nütrisyon gönüllüsünün katılımı ve NESTLE firmasının koşulsuz desteği ile yapıldı. Nöroloji Hastalarında Nütrisyon Tedavisi, Bası Yaralarında Nütrisyon Tedavisi ve 2 olgu sunuldu.

Toplantımıza konuşmacı ve oturum başkanı olarak katkı veren multidisipliner yapının değerli üyelerine teşekkür ederiz. NESTLE’nin yöneticilerine ve çalışanlarına katkıları, destekleri için çok teşekkür ederiz.

 

 

 

 

Haber Arşivi