KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Sayın Üyemiz,

KEPAN Derneğinin  Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2023 tarihinde Cuma günü  saat 18.45’de İnönü Cad., Işık Apt., No: 53/7, Kat: 4, 34437 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İSTANBUL adresinde (Dernek Genel Merkezi) aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul, 17 Mart 2023 tarihinde saat 18.45’de aynı gündemle, Kaya Palazzo&Kaya Belek Kongre Merkezi,  Basic salonunda, Antalya adresinde çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılımı saygı ile rica olunur.

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

 

Gündem:

1) Açılış, 
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
3) Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması
5) Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması
6) Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması
7) Yönetim Kurulu’nun ibrası
8) Denetleme Kurulu’nun ibrası
9) Tahmini bütçenin onaylanması
10) Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun seçilmesi
11) Dilek ve temenniler
12) Kapanış

Haber Arşivi