KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı araştırma görevlisi ve Hacettepe Hastanesi Nütrisyon Destek Ekibi Üyesi Uzm.Ecz. Burcu Kelleci Çakır 4 yıl sürecek olan Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) Eğitim ve Klinik Uygulama Komitesi Üyeliği'ne eczacı üye olarak seçilmiştir.

Haber Arşivi