KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 21/04/2020

KEPAN tarafından 15 Mayıs 2020 tarihinde 21:00'da "COVID-19 Sürecinde Yoğun Bakım Hastalarına Yaklaşım ve Beslenme Önerileri" konusunda webinar düzenlenecektir.

WEBINAR: COVID-19 SÜRECİNDE YOĞUN BAKIM HASTALARINA YAKLAŞIM VE BESLENME ÖNERİLERİ

Konuşmacılar: Prof. Dr. Murat Gündüz

  Prof. Dr. Mehmet Uyar

Webinar linki : kepanyogunbakim.seminer.tv
Şifre: nestle2020

Haber Arşivi