KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 10/09/2019
YYaklaşık 3350 katılımcı ve 950 bildirinin yer aldığı 41. ESPEN Kongresi Krakov-Polonya'da düzenlenmiştir. Kongrede Türkiye'den 59 bildiri ile katılım gerçekleşmiştir. Türkiye'den 2 davetli konuşmacının yer aldığı kongrede "Assessing Skelatal Muscle Mass with Ultrasonography in patients with Systemic Sclerosis" adlı çalışması ile Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı yan dal araştırma görevlisi Dr. Mert Eşme "ESPEN Travel Award" ödülüne layık görülmüştür.

           

Haber Arşivi