KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 01/04/2019

KEPAN Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanmaması nedeniyle Genel Kurul, 29 Mart 2019 tarihinde saat 18.30’da aşağıdaki gündemle, Belek Mahallesi, Sueno Deluxe Hotel, 07506 Serik, Antalya adresinde gerçekleştirilmiştir.

Kongrede yeni dönem Yönetim Kurulu'na Osman Abbasoğlu, Mutlu Doğanay, Hasan Murat Gündüz, Salih Kutay Demirkan, Kürşat Gündoğan, Sezin Aşık Akman ve Güzin Tümer asil üye, Dilşat Baş, İsmail Gömceli, Melda Türkoğlu, Murat Özban, Hatice Yağmurdur, Eray Kara ve Gülgün Altınok yedek üye olarak seçilmiştir. Denetleme Kurulu'na ise Cem Kaan Parsak, Levent Güngör ve Tuğhan Utku asil üye, Pınar Arı Sonyürek, Okay Nazlı ve Özge Küçükerdönmez ise yedek üye olarak seçilmiştir.

Önceki dönem Yönetim Kurulu'na özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Başkanı ve Divan Heyeti Üyelerinin seçimi

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması

5. Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması

6. Denetim Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması

7. Yönetim Kurulu’nun ibrası

8. Denetim Kurulu’nun ibrası

9. Tahmini bütçenin onaylanması

10. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi

11. Dilek ve temenniler

12. Kapanış

Haber Arşivi