KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 01/04/2019

11. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi - KEPAN2019 449 hekim, 212 diyetisyen, 76 hemşire, 31 eczacı ve 68 firma temsilcisi olmak üzere toplam 834 kayıtlı katılımcı ile gerçekleştirildi. Kongre öncesi düzenlenen 4 LLL programına toplam 226 kişi katılmıştır. Kabul edilen 129 bildirinin 6'sı en iti sözlü sunu yarışmasında, 66'sı sözel bildiri olarak, 57'si ise e-poster olarak sunuldu. 10’u yabancı konuşmacının sunum yaptığı kongrede toplam 151 ulusal konuşmacı/moderatör/eğitmen yer aldığı kongrede 28 panel, 5 konferans, 3 interaktif olgu tartışması, 1 yuvarlak masa toplantısı ve 1 uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Toplam 97 doktor, 67 diyetisyen, 20 hemşire ve 19 eczacının kongreye kayıt ve konaklamaları KEPAN derneği tarafından desteklendi.

Haber Arşivi