KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 12/03/2019
KEPAN Pediatri çalışma grubu tarafından düzenlenen ‘’Pediatrik Parenteral Nütrisyon toplantıları’’ başlıklı toplantı serisinin ikincisi 9 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır’da 5 eğitici ve 58 katılımcıyla yapıldı. Güncel kılavuzlar ışığında KEPAN Pediatri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan standart bir eğitim seti ile çocuk hastalarda parenteral nütrisyon endikasyonları, uygulama yolu, parenteral beslenme içeriğinin planlanması, izlemde dikkat edilecek konular ve özel hasta gruplarında (yenidoğan, yoğun bakım ve cerrahi hasta) parenteral nütrisyon uygulamaları ele alındı. Tüm eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
           
           

Haber Arşivi