KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 18/02/2019

KEPAN Derneğinin Değerli Üyeleri,

KEPAN Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde saat 18.30’da İnönü Cad., Işık Apt., No: 53/7, Kat: 4, 34437 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İSTANBUL adresinde (Dernek Genel Merkezi) aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul, 29 Mart 2019 tarihinde saat 18.30’da aynı gündemle, Belek Mahallesi, Sueno Deluxe Hotel, 07506 Serik, Antalya adresinde gerçekleştirilecektir.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılımı saygı ile rica olunur.

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Başkanı ve Divan Heyeti Üyelerinin seçimi

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması

5. Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması

6. Denetim Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması

7. Yönetim Kurulu’nun ibrası

8. Denetim Kurulu’nun ibrası

9. Tahmini bütçenin onaylanması

10. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi

11. Dilek ve temenniler

12. Kapanış

Haber Arşivi