KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 25/03/2019
KEPAN Pediatri çalışma grubu tarafından düzenlenen ‘’Pediatrik Parenteral Nütrisyon toplantıları’’ başlıklı toplantı serisinin dördüncüsü 23 Mart 2019 tarihinde Samsun’da yapıldı.Toplam 5 eğitici ve 43 katılımcıyla gerçekleşen toplantıda KEPAN Pediatri Çalışma Grubu tarafından güncel kılavuzlar ışığında hazırlanan standart bir eğitim seti ile çocuk hastalarda parenteral nütrisyon endikasyonları, uygulama yolu, parenteral beslenme içeriğinin planlanması, izlemde dikkat edilecek konular ve özel hasta gruplarında parenteral nütrisyon uygulamaları ele alındı. Tüm eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Program için tıklayınız.

           
           

Haber Arşivi