KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 02/05/2018
KEPAN ve Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TÜKED) tarafından 28 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen toplantı toplam 140 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Nütrisyonel desteğin önemi, lipidler, mikronütrientler, hazır torbalar, dolum ve ürünler konuları anlatıldıktan sonra "Söz Sizde" paneli ile eczacıların aktif katılımı ile konular tartışıldı.

Tüm katılımcılara, eğiticilere, TÜKED'e ve desteğinden dolayı Eczacıbaşı İlaç Pazarlama'ya teşekkürlerimizi sunarız.

KEPAN Yönetim Kurulu

Program için tıklayınız

Haber Arşivi