KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 07/03/2017

KEPAN Derneği Genel Kurulu 24 Mart 2017 tarihinde saat 18.30’da Antalya Titanic Deluxe Otel’de gerçekleştirilecektir. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 31 Mart 2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Gündem aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması

5. Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması

6. Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması

7. Yönetim Kurulu’nun ibrası

8. Denetleme Kurulu’nun ibrası

9. Tahmini bütçenin onaylanması

10. Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun seçilmesi

11. Dilekler

12. Kapanış

Haber Arşivi