KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 10/01/2017

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) ile Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) arasında 01 Şubat 2017 tarihinde imzalanan sözleşme doğrultusunda 05-10 Şubat 2017 tarihleri arasında 33 eğitimcinin katılımı ile TKHK tarafından belirlenmiş olan 236 eczacıya yönelik "Eğitici Eğitimi-Hastane Eczacılığı Eğitim ve Uygulama Merkezleri Eğitimleri Hastane eczacılığında Klinik Nütrisyon Eğitimi ve LLL (ESPEN-Life Long Learning) Kursu" gerçekleştirilmiştir.

5 Şubat 2017 tarihinde açılış töreninden sonra tüm katılımcılara toplu olarak "Malnütrisyonun Önemi" ve "Nütrisyon ve İlaç Etkileşimleri" konularında sunum yapılmıştır. Daha sonra katılımcılara dolaştıkları üç farklı istasyonda (İstasyon-1: Dolum Üniteleri, İstasyon-2: Enteral Ürünler, İstasyon-3: Parenteral Ürünler) teorik bilgiler verilmiş ve küçük gruplar halinde gerçekleştirilen pratik uygulamalarla bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmıştır.

6-10 Şubat 2017 tarihlerinde eczacılar 4 gruba ayrılarak, her grubun ayrı ayrı 10 farklı LLL modülüne (T3: Nütrisyonel Değerlendirme ve Teknikler, T8: Erişkinlerde Oral ve Enteral Nütrisyona Yaklaşım, T9: Parenteral Nütrisyona Yaklaşım, T10: Çocukluk Çağında Nütrisyon Desteği, T12: Gastrointestinal Hastalıklarda Nütrisyon Desteği, T17: Perioperatif Dönemde Nütrisyon Desteği, T18: Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon Desteği, T25: Nörolojik Hastalıklarda Nütrisyon Desteği, T26: Kanser Hastalarında Nütrisyon Desteği, T36: Yaşlılıkta Beslenme) katılımı sağlanmıştır. Hergün 08:30-12:30 ve 14:00-18:00 saatleri arasında ve 5 gün boyunca devam eden yoğun bir eğitim sürecinde, her LLL modülü sonrası yapılan sınav ile katılımcıların eğitim sonrası durumları değerlendirilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (yaklaşık %80 civarı) başarılı olmuş ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

Haber Arşivi