KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

I. KEPAN Kongresi 4-6 Nisan 1996 tarihlerinde İzmir’de 400 civarında katılımcıyla gerçekleştirildi.