KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

 II. KEPAN Kongresi 9-11 Kasım 1998 tarihinde Ankara’da 400 civarında katılımcıyla gerçekleşti.