KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

Pharmaworld dergisinin son sayısında KEPAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Doğanay ile yapılan röportaja yer verildi. Özellikli hasta grubunu oluşturan kanser hastalarının malnütrisyon tanısı erken dönemde konulup, nütrisyon tedavileri yapılmazsa, komplikasyon oranları artmakta ve sağlık harcamalarında ciddi artışlar saptanmaktadır. Kanser tanı ve tedavisinde olduğu gibi, malnütrisyon tanısının ve tedavisinin de erken dönemde yapılması çok önemlidir. Çünkü yaklaşık 4 kanser hastasından biri, kanser nedeniyle değil, kanserin neden olduğu malnütrisyon nedeniyle kaybedilmektedir.

Dergiye www.pharmaworlddergi.com üzerinden ya da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Haber Arşivi