KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu, nütrisyon alanındaki bilimsel çalışmaları (olgu sunumları hariç) desteklemek amacıyla ESPEN kongresi katılımlarını destekleme kararı almıştır. Aşağıdaki koşulları yerine getiren genç araştırmacıların “kongre katılım ücreti” derneğimiz bütçesinden karşılanacaktır.

Başvuru işleminin KEPAN tarafından kabul edilebilmesi için “sözlü” veya “poster” sunum/bildirinin ESPEN Kongre Organizasyonu tarafından kabul edilmiş olması gereklidir.

BAŞVURU SAHİBİYLE İLGİLİ KOŞULLAR

Başvuru sahibinin, asistan, uzman, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya Dr. Öğretim üyesi konumunda olması ve bildirideki ilk 3 isimden birisi olması gereklidir.

Başvuru sahiplerinin 31 Mayıs 2023 tarihi itibarı ile erken kayıt yaptırabilmeleri için, başvuruların 31 Mayıs 2023.saat 24.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bir araştırmacının birden fazla çalışması olsa da, sadece tek bir bildiri ile bu destek için başvuruda bulunabilir.

Kongre katılım desteği, yönetim kurulu tarafından belirlenecek sayı ve kontenjan ile sınırlandırılarak verilecektir.

Başvuru sonuçları, yönetim kurulunda görüşüldükten sonra başvuru sahiplerine bildirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve KOŞULLAR

  • Çalışmanın Türkiye’de yapılmış olması gerekir
  • Bildirinin Sözlü veya Poster sunum olarak kabul edildiğini gösteren belgenin bir fotokopisi veya basılmış e-posta örneği;
  • Söz konusu araştırmanın özeti;
  • Birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış bildiriler için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir belge;
  • Bir başka kuruluştan destek alıp almadığını belirten başvuru sahibi ve diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir beyan belgelerini,

 

meltemhalil@gmail.com adresine mail olarak iletmeleri gerekmektedir.

BAŞVURUNUN DESTEKLENMESİ

  • Başvuru sahibi ve başvuru için gerekli belgeler ve koşullar ile KEPAN Derneğine başvuru yapan araştırmacılara yönetim kurulu kararı ile destek verilir.
  • Desteklenmesine karar verilen başvuru sahiplerine, ESPEN kongresi sonrasında kongre kitapçığındaki bildiri özeti ve kayıt makbuzlarını ibra etmelerini takiben kongre katılım ücreti ödenir.

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Haber Arşivi