KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle ertelenen KEPAN Derneğinin  Olağan Genel Kurul Toplantısı  03/07/2021 CUMARTESİ günü 13:00–16:30 saatleri arasında Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78 ÇANKAYA/ANKARA adresindeki The Ankara Hotel kongre merkezinde aşağıda bildirilen gündem ile gerçekleştirilmiştir. 

Gündem:

1)Açılış, 
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
3) Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması
5) Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması
6) Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması
7) Yönetim Kurulu’nun ibrası
8) Denetleme Kurulu’nun ibrası
9) Tahmini bütçenin onaylanması
10) Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun seçilmesi
11) Dilek ve temenniler
12) Kapanış

KEPAN Derneği 2021-2023 yılı yeni dönem Yönetim Kurulu’na başkan Murat Gündüz, ikinci başkan Mutlu Doğanay, genel sekreter Gülistan Bahat Öztürk, veznedar Çetin Kaymak, Asil Üyeler Sinan Sarı, Kemal Yandakçı ve Güzin Tümer seçilmiştir. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğe Melda Türkoğlu, Ersin Gümüş, Namık Özcan,  Ayşe Özcan, Erdinç Çetinkaya, Timuçin Erol, Ezime Toruk; Denetleme Kurulu Asil Üyeliğe Özgür Canoler, Tutku Soyer ve Pırıl Tuncay seçilmiştir.

Önceki dönem Yönetim Kurulu’na emekleri ve başarılı çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Haber Arşivi