KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 18/05/2021
Sayın Üyemiz,

KEPAN Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısını 21/05/2021 tarihinde Cuma günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 28/05/2021 Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağına ilişkin duyurumuzu yapmıştık. Ancak T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 16.05.2021 tarihliKademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan "6.1- Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir." kararı doğrultusunda Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısını ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık.

Gelişmeler doğrultusunda belirlenecek olan yeni Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine ilişkin bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

Saygılarımızla,

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Haber Arşivi