KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 22/04/2021

Sayın Üyemiz,

KEPAN Derneğinin 2021/Mart ayında yapılması COVID-19 nedeniyle ertelenen OlağanGenel Kurul Toplantısı 21/05/2021 tarihinde Cuma günü 13:00–16:30 saatleri arasında Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78 ÇANKAYA/ANKARA adresindeki The Ankara Hotel kongre merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 28/05/2021 Cuma günü aynı saat ve yerde çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda bildirilen gündem ile yapılacaktır.

Teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

1) Açılış, 
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
3) Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi
4) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması
5) Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması
6) Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması
7) Yönetim Kurulu’nun ibrası
8) Denetleme Kurulu’nun ibrası
9) Tahmini bütçenin onaylanması
10) Yeni dönem Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun seçilmesi
11) Dilek ve temenniler
12) Kapanış

Haber Arşivi