KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
17-20 Kasım 2015 Ulusal Beslenme Günü’ne hazır mısınız ?

Tüm sağlık profesyonellerini kendi ulusal beslenme verimizi toplamaya davet ediyoruz.

Çok teşekkürler…

Ulusal verilerimizin oluşmasına büyük özveriyle katkıda bulunan nütrisyon gönüllülerine sonsuz teşekkürler…

Ulusal Beslenme Günü (UBG) Nedir ?

Kısaca UBG, hastanede yatan hastalarda görülen malnütrisyonla mücadele etmeyi hedef edinmiş dünya çapında bir girişimin ülkemize odaklanmış versiyonudur.

UBG’nin amacı Türkiye hastanelerindeki malnütrisyon sıklığını saptamak, hastaların besin tüketim miktarlarını ve etkileyen etmenleri belirlemek, kliniklerde sağlık profesyonellerinin konu ile ilgili tutum ve uygulamalarını saptamak, tercih edilen tarama - değerlendirme araçlarını araştırmak, onkoloji hastalarının besin tüketimini etkileyen semptomları ortaya koymak ve değerlendirmektir.

Hedefimiz; ülkemizde ulaşabileceğimiz en yüksek sayıda hastaya ulaşarak elde edilecek benzersiz verilerle, eğitim ve destek gereksinimi alanlarını belirlemek ve sağlık kurumlarındaki beslenme bilincini yükseltmek, ulusal nütriyon politika ve prosedürlerine yön verebilecek datayı oluşturmaktır.

Klinik nütrisyonla ilgili ulusal ihtiyaçlarımızın, bilgi gereksinimlerimizin, eksikliklerimizin veya boşluklarımızın saptanmasına olanak verecek ve çok önemli bir Türkiye verisi oluşturacak UBG’ye çok az kaldı. Siz de bu deneyimli ağın ve anlamlı sürecin bir parçası olun…

Çalışmaya kimler katılabilir ?


KEPAN Derneği’nin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile ortaklaşa yürüteceği bu gözlemsel ve kesitsel çalışmaya ülkemizdeki tüm Üniversite hastaneleri, Kamu ve özel sektöre ait hastaneler ve yataklı tedavi hizmeti veren dal merkezlerinde çalışan sağlık profesyonelleri (doktor, diyetisyen ve hemşireler) katılabileceklerdir. 18 yaşından büyük tüm hastalar çalışmaya dahil edilebilecektir. Çalışmaya katılmada hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından gönüllülük esası aranacaktır. Hastaların çalışmaya girmeyi reddetme haklarının olduğu ve herhangi bir nedenden ötürü çalışmadan ayrılma konusunda tamamen serbest oldukları açıklanacaktır.

Ne zaman yapmam gerekir ?

UBG 17-20 Kasım tarih aralığında kendiniz için uygun olan herhangi bir günde çalıştığınız klinikler ve yoğun bakımlarda uygulanabilir. Hedef; UBG yapılan klinikte veya yoğun bakımda yatan hastaların en az %75’ine ait verilere ulaşmaktır. Bu hedefe ardışık 2 gün içinde de ulaşılabilir. UBG için veri sayısının az olmasının önemi yoktur. Gönderdiğiniz sadece bir verinin bile bu süreçte önemi büyüktür.

Çok zamanımı alacak mı ?

Formları doldurma süresi yaklaşık 10 dk’dır. Hasta ile görüşme ve form hakkında hastaya bilgi verme süresi yaklaşık 5 dk’dır.

Veri girişini ben mi yapacağım ?

Hayır. Önceki yıllardan farklı olarak tüm veri girişi KEPAN tarafından yapılacaktır. Sizin doldurduğunuz formlar veri girişi yapılmak üzere KEPAN tarafından alınacaktır. Veri girişi ve analizi profesyonel bir ekip tarafından yapılacaktır.

Sonuçlarımı öğrenebilecek miyim ?

Tüm veriler ve yapılan analiz merkezinize geri gönderilecektir. Merkezlerin verileri sadece o merkez tarafından bilinecektir. Veri gizliliği mutlak sağlanacaktır.

Sorumluluğum nedir ?

Araştırmacılar toplam 4 adet formdan sorumludur. Teslim alınmasından itibaren formların ve içindeki bilgilerin doğruluğu araştırmacının sorumluluğu altındadır.

Topladığım verilerden yayın yapabilir miyim ?

Evet. Araştırmacılar istedikleri takdirde sadece kendi verilerini kendi çalışmalarında kullanabileceklerdir.

Formları nasıl temin edebilirim ?

info@kepan.org.tr adresine UBG’ye katılmak istediğinizi, hasta kapasitenizi ve adresinizi bildiren bir mail atmanız yeterlidir. Formlar size KEPAN tarafından ulaştırılacaktır. Ayrıca KEPAN web sayfasından tüm formlara ve açıklamalara ulaşabilirsiniz..

17 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yapılan çalıştayın sunularına buradan ulaşabilirsiniz.

UBG Formları

Ek’te tüm formlara erişebilirsiniz.

UBG Klinik 1
UBG Klinik 2
UBG Klinik 3
UBG Klinik 4
UBG Onko 1
UBG Onko 2
UBG Onko 3
UBG YB 1
UBG YB 2.3.4
UBG Hasta Onam Formu
KEPAN 2015 Ön Yazı