KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
7 NİSAN 2018 YK TOPLANTI KARARLARI

1- Abbott firmasının yöneticileri ile görüşüldü. 2018 yılı içinde yapılacak toplantılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

2- Toplantıya telekonferans yöntemiyle katılan Osman Abbasoğlu ACCN toplantısı hakkında bilgi verdi.

3- 24 Şubat 2018’de İzmşir’de yapılan KEPAN diyetisyenlerle buluşuyor toplantısına ait masrafların dernek tarafından karşılanmasına karar verildi.

4- 31 Mart 2018’de Ankara’da yapılan LLL toplantı masraflarının dernek tarafından karşılanmasına karar verildi.

5- 31 Mart 2018’de Adana’da yapılan “Enteral Nütrisyon Erişim Yolları ve Takibi” konulu toplantıya ait masrafların dernek bütçesinden karşılanmasına karar verildi.