KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
 

“Clinical Science of Nutrition” bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem ilkelerine uygun olarak yayınlanan bilimsel, açık erişimli süreli bir yayın organıdır. Dergi, KEPAN Derneği’nin resmi yayın organı olup, yılda üç kez yayınlanmaktadır. KEPAN Derneği, bilimsel yayın organı olan “Clinical Science of Nutrition” dergisinde 2022-2023 yılları içinde yayınlanması amacıyla gönderilerek ve editörler tarafından kabul edilerek yayınlanması uygun görülmüş bilimsel makale  ve vaka sunumlarına yayın teşvik ödülü vermeyi kararlaştırmıştır. Bu amaçla yayınlanan orijinal makalelere 1500 TL; vaka sunumlarına ise 1000 TL ödül verilmesi kararlaştırmıştır. 

Haber Arşivi